mandag 27. januar 2014

Kenneth Alme | NoPlace

24/1-02/02

Denne fredagen var det igjen vernissage på NoPlace. Kunstneren Kenneth Alme åpnet utstillingen Everybody Is Talking About The Stormy Weather. Almes malerier og klestrykk genererer et eget prosessuelt rom med en klar kreativ resonans.
Everybody Is Talking About The Stormy Weather.

Kenneth Almes malerier har tilsynelatende som utgangspunkt det prosessuelle og produksjonsmessige knyttet til maleriets tilblivelse. Lerretene er på en og samme tid fylt av tomrom og rom. Maleriene bærer preg av en klar og sterk gestisk energi. Når man betrakter Kenneth Almes malerier kan man få assosiasjoner til atelieret, og til betingelsene som ligger til grunn for det endelige verket.

Det som nettopp er selve utgangspunktet for en kreativ kunstnerisk prosess, dette "noe" som må ligge til grunn for det å skape kunstverker. Om man skulle se maleriene i en estetisk kontekst er det som dette fraværet av maling på lerretet skaper en forsterket og fortettet følelse av verkets faktiske bestandeler. De tomme feltene på lerretet blir like mettet med mening, og lerretet blir viktig som diskursivt utgangspunkt i seg selv, i.e. det som har festet seg på lerretet blir desto mer essensielt. Everybody Is Talking About The Stormy Weather er en interessant utstilling som kretser omkring maleriets produksjon, prosess og estetiske potensiale.

-Martin Berner Mathiesen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar