tirsdag 15. oktober 2013

Første mann til mølla

Siri Hermansen | Oslo Kunstforening


10/10-10/11


I sin utstilling ligger Hermansen i grenseland mellom kunst og dokumentar. Begrepet Terra Nullius brukes i sammenheng med kolonialisering og beskriver territorium som ingen eier, den første nasjonen som oppdager det har rett til å ta det i bruk. Dette betyr dog ikke at det ikke er noen som bor der.  

Terra Nullius- del 1
Velkjente konflikter

Med to filmer, og en serie fotografier tar utstillingen opp en konflikt som foregår nord i sverige, mellom gruveindustri og urbefolkning. Her er temaer som landeierskap, miljøvern og industrialisering viktige, og problematisert.

Terra Nullius- Del 1Abstrakt fotodokumentar

Filmene er begge av en dokumentarisk art, og er et ledd i å belyse konflikten som ligger i gruvedrift som tar over og ødelegger område som benyttes av samene. Både til reindrift og til ritualer. Serien med fotografier har også et dokumentarisk preg. Utsnitt og motivvalg fører til at de likevel kan sees både som et ledd i å dokumentere situasjonen i nord-Sverige, og som en serie oversiktsfotografier som noen ganger blir tilnærmet abstraherte av motivenes ensformige, store flater.

Utstillingen er enkel og nedtonet, hvor de store billedlige uttrykkene må vike litt for ren fakta. Det pragmatiske som oppstår i dette møtet kan sees som en estetikk i seg selv. 

-MAA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar