mandag 14. oktober 2013

Kompakt Dynamikk

Fraksjon | One Night Only


07/10


Fraksjon er en gruppe unge kunstnere, utstillingen deres er en komprimert versjon av bachelorutstillingen de hadde på Kunsthøyskolen i Bergen. Basert på videreutvikling av deres eksamensoppgaver har de laget en innholdsrik og fascinerende utstilling.

Mange på en plass

Åtte kunstneres uttrykk utstilt i et så lite rom som det One Night Only disponerer på Kunstnernes Hus, makter til tross for begrenset plass å skape en god flyt og et helhetlig uttrykk som fungerer godt. Verkene er spredt i rommet på en måte som gjør at de sammen framstår ryddig og dynamisk, og hver for seg har de plass nok til å stå godt som individuelle verk.


Naturlig og engasjerende

Utstillingsrommet framstår med det første hjemmekoselig, med blomsterpotter stilt opp langs den ene veggen. Dette hjemmekoselige går forsiktig over i et mer helhetlig naturlig og rent uttrykk. Rent estetisk kler de forskjellige verkene hverandre, ved at de til dels spiller på samme nedtonede palett.

Fotografiene i  I am my Mothers Daughter, I am my Fathers Son engasjerer tilskueren på en ny måte, da man i et forsøk på å se sammensetningen av ansikter i samme ramme, må justere posisjonen i forhold til verket. Döden er en levande organism II/Death is a living Organism II er utsnitt fra vev. Det er nedtonet og vakkert og selv om det bare er brukt to farger er det avansert. At det intrikate vevet er montert uten ramme eller noen form for oppheng, og med noen løse tråder, bryter med det perfekte i motivene og teknikken.Samlet sett var det en spennende og frisk utstilling av unge kunstnere. Uttrykkene er tiltalende og rommet er behagelig til tross for antall verk og kunstnere.  

-MAA

www.onogallery.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar